KAUNO SPORTO MOKYKLA „BANGPŪTYS“
vaikų ir jaunimo papildomo ugdymo biudžetinė Kauno miesto savivaldybės įstaiga

Mokyklos tikslas – per sportą skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką, ieškoti talentingų sportininkų, rengti sportininkus, galinčius deramai atstovauti šaliai Olimpinėse žaidynėse, Pasaulio ir Europos čempionatuose, kituose tarptautiniuose renginiuose.

Mokykla padeda ugdyti ir lavinti asmenybę, puoselėja dvasines, psichines ir fizines žmogaus galias, diegia visą gyvenimą išliekantį pomėgį ir poreikį sportuoti, auklėja ir skatina vaikus ir jaunimą būti gerais, dorais ir sąžiningais savo šalies piliečiais.