Kviečiame informuoti apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas, su kuriomis Jums galimai teko susidurti Kauno sporto mokykloje “Bangpūtys” (pvz., kyšininkavimas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, dokumentų suklastojimas, sukčiavimas ir pan.).

Apie neteisėtus veiksmus Kauno sporto mokykloje „Bangpūtys“ galite pranešti el. paštu info@smbangputys.lt, telefonu 837407673, atsiuntus pranešimą paštu ar per kurjerį, tiesiogiai atvykus į įstaigą.

Pranešime nurodykite asmenis, kurie savo veiksmais ar neveikimu padarė ar daro nusikalstamas veikas. Taip pat nurodykite įvykio vietą, laiką ir kitas, jūsų nuomone, svarbias aplinkybes, galinčias turėti reikšmės atliekant vėlesnį įvykio aplinkybių tyrimą. Jūsų pranešimą išnagrinės Sporto mokyklos „Bangpūtys“ už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo ir priims sprendimą dėl informacijos panaudojimo. Atsakingas asmuo užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą. Asmenys, nenurodę savo kontaktinių duomenų, apie pranešimo tyrimo rezultatus nebus informuojami.

Kauno sporto mokyklos “Bangpūtys” korupcijos prevencijos aprašas ir programa

Korupcijos prevencijos aprašas ir programa

Kauno sporto mokyklos “Bangpūtys” pareigybių, į kurias pretenduojant, turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnio nuostatomis (aktuali redakcija nuo 2022 m. sausio 1 d.), sąrašas.

Apie galimus korupcinius atvejus taip pat galite informuoti Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybą

https://www.stt.lt/pateikti-pranesima-apie-korupcija/7425#turiny