2020 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 

2020 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2020 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 

2020 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2020 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 

2020 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 

2019 metų (metinis) finansinių ataskaitų rinkinys 

2019 metų (metinis) biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2019 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 

2019 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2019 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 

2019 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2019 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2019 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 

Ataskaitų rinkinys pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis

Ataskaitų rinkinys pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. 

Ataskaitų rinkinys pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis

Ataskaitų rinkinys pagal 2018m. kovo 31d. duomenis

Ataskaitų rinkinys pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis

2018 m. Kauno sporto mokyklos „Bangpūtys“ pareigybių ir atlyginimų koeficientų sąrašas