Rimantas Vilkas

Direktorius

rimantas.vilkas@smbangputys.lt, (+370 37) 407673

Rolandas Žentelis

Direktoriaus pavaduotojas

rolandas.zentelis@smbangputys.lt, (+370 37) 407673

Rita Pročkienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

rita.prockiene@smbangputys.lt, (+370 37) 407673

Inga Lisauskienė

Sportinio ugdymo organizatorė

inga.lisauskiene@smbangputys.lt, (+370 37) 384440

Eglė Petronienė

Personalo ir dokumentų valdymo specialistė

egle.petroniene@smbangputys.lt, (+370 37) 407673

Inga Grabnickaitė

Turto apskaitos specialistė

inga.grabnickaite@smbangputys.lt, (+370 37) 407673

Paulius Stankevičius

Ūkio organizavimo specialistas

paulius.stankevicius@smbangputys.lt, (+370 37) 407673

Darbo grupės

Darbo taryba: 

Pirmininkas Rytis Alksnevičius Nariai: Vitalija Putriūtė, Elena Memliukaitė, Kristina Justinavičienė

Iš rėmėjų gautų lėšų paskirstymo komisija: 

Pirmininkas Rolandas Žentelis Nariai: Eglė Petronienė, Inga Lisauskienė

Duomenų apsaugos pareigūnas: 

Eglė Petronienė

Viešųjų pirkimų komisija: 

Pirmininkas Rolandas Žentelis Nariai: Rita Pročkienė, Inga Lisauskienė, Inga Grabnickaitė

Tarifikacinė komisija: 

Pirmininkas Rolandas Žentelis Nariai: Eglė Petronienė, Inga Lisauskienė, Kristina Justinavičienė

Atsargų nurašymo komisija: 

Pirmininkė Inga Grabnickaitė Nariai: Inga Lisauskienė, Saulius Skužinskas

Trenerių kvalifikacinių kategorijų ir ugdytinių
sportinių meistriškumo pasiekimų vertinimo, suteikimo komisija

Pirmininkas Rolandas Žentelis Nariai: Inga Lisauskienė, Eglė Petronienė, Rytis Alksnevičius, Kęstutis Janušauskas, Vytautas Valiauskas

Treniruočių patikrinimo komisija: 

Pirmininkas Rolandas Žentelis Nariai: Inga Lisauskienė