Įstaiga nepatyrė išlaidų, skirtų viešosios informacijos rengėjams ar skleidėjams už jų suteiktas veiklos viešinimo paslaugas.