INTERNETINĖ REGISTRACIJA

Mokinių priėmimo dokumentai

Mokinių išbraukimo iš Mokyklos sportininkų sąrašų tvarka

Norėdami nutraukti sutartį su Mokykla, informuokite mus raštiškai.

Prašymo forma (pavyzdys)

Praleistų treniruočių pateisinimo tvarka

Prašymas pateisinti praleistas treniruotes (pavyzdys)

Sportininkų sveikatos patikrinimo tvarka

Pagal 2018 m. rugsėjo 14 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. A-3075, VISI MOKYKLOS SPORTININKAI PRIVALO PERIODIŠKAI TIKRINTIS SVEIKATĄ LIETUVOS SPORTO MEDICINOS CENTRE (žr. Sportinio ugdymo administravimo tvarkos aprašo 27 ir 28 p.)

Sportininkų sveikatos patikrinimo tvarką ir periodiškumą taip pat reglamentuoja 2000 m. gegužės 31 d. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. 301 5 priedas.

Mokėjimo už sporto mokymą tvarka

Mokant už treniruotes privaloma nurodyti vaiko, už kurį mokate:

1. Vardą, pavardę, sporto šakos pavadinimą (buriavimas ar irklavimas)

2. Mokėtojo (kliento) kodą (nurodytas mokėjimo kvite (formatas BANXXXXXXX). Nuo 2016-02-01 nenurodžius šių duomenų, mokestis bus užskaitytas tik pateikus raštišką mokėtojo prašymą ir mokėjimo dokumento kopiją mokyklos direktoriui.

SVARBU!

Jeigu mokate ne už vieną vaiką, kiekvienam kvitui darykite atskirą mokėjimą – būtinai nurodykite mokėtojo kodą specialioje mokėjimo pavedimo skiltyje.

Jeigu gautame kvite nurodyta suma su minuso ženklu, tai yra permoka ir mokėti nereikia.

Atleidimo nuo mokesčio už sporto mokymą tvarka

Sportininkų atleidimo nuo mokesčio už sporto mokymą tvarką reglamentuoja

2015 m. gegužės 19 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-247

2015 m. birželio 30 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-363 

2021 m. rugsėjo 14 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-382

Priedas 1, Priedas 2