Naujų mokinių priėmimas vyksta ištisus metus!

Sportininkų sveikatos patikrinimo tvarka

Visi mokyklos sportininkai privalo periodiškai tikrintis sveikatą ir turėti galiojančią Sportuojančio ir užsiiminėjančio kūno kultūra sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (068/a forma)

Sportininkų sveikatos patikrinimo tvarką ir periodiškumą  reglamentuoja 2000 m. gegužės 31 d. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. 301 5 priedas.

Taip pat Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintas Sportinio ugdymo ir (ar) rengimo organizavimo  tvarkos aprašo 27 ir 28 punktai.

                                        Informacija dėl dokumentų pildymo ir teikimo tel. (+370 37) 38 44 40