Mokinių priėmimo dokumentai

Prašymas priimti į sporto mokyklą

Sportininkų priėmimo į sporto mokyklą sutartis (buriavimo sporto šakos)

Sportininkų priėmimo į sporto mokyklą sutartis (irklavimo, baidarių ir kanojų irklavimo sporto šakos)

Mokinių išbraukimo iš Mokyklos sportininkų sąrašų tvarka

Norėdami nutraukti sutartį su Mokykla, informuokite mus raštiškai.

Prašymo forma (pavyzdys)

Sportininkų sveikatos patikrinimo tvarka

Sportininkų sveikatos patikrinimo tvarką reglamentuoja 2000 m. gegužės 31 d. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. 301 5 priedas.

Mokėjimo už sporto mokymą tvarka

Mokant už treniruotes privaloma nurodyti vaiko, už kurį mokate:

1. Vardą, pavardę, sporto šakos pavadinimą (buriavimas ar irklavimas)

2. Mokėtojo (kliento) kodą (nurodytas mokėjimo kvite (formatas BANXXXXXXX). Nuo 2016-02-01 nenurodžius šių duomenų, mokestis bus užskaitytas tik pateikus raštišką mokėtojo prašymą ir mokėjimo dokumento kopiją mokyklos direktoriui.

SVARBU!

Jeigu mokate ne už vieną vaiką, kiekvienam kvitui darykite atskirą mokėjimą – būtinai nurodykite mokėtojo kodą specialioje mokėjimo pavedimo skiltyje.

Jeigu gautame kvite nurodyta suma su minuso ženklu, tai yra permoka ir mokėti nereikia.

Atleidimo nuo mokesčio už sporto mokymą tvarka

Sportininkų atleidimo nuo mokesčio už sporto mokymą tvarką reglamentuoja ​2015 m. gegužės 19 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-247