Naujų mokinių priėmimas vyksta ištisus metus!

Sportininkų sveikatos patikrinimo tvarka

Visi mokyklos sportininkai privalo periodiškai tikrintis sveikatą ir turėti galiojančią Sportuojančio ir užsiiminėjančio kūno kultūra sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (068/a forma)

Sportininkų sveikatos patikrinimo tvarką ir periodiškumą  reglamentuoja 2000 m. gegužės 31 d. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. 301 5 priedas.

Taip pat Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintas Sportinio ugdymo ir (ar) rengimo organizavimo  tvarkos aprašo 27 ir 28 punktai.

                                        Informacija dėl dokumentų pildymo ir teikimo tel. (8 37) 38 44 40