Į treniruotę be ELEKTRONINIO identifikuojančio dokumento – nevalia

2022-aisiais įsigaliojus prievolei mokyklos sportininkų lankomumą žymėti miesto popamokinių veiklų lankomumo apskaitos informacinėje sistemoje, nuo 2022 m. birželio 1 dienos buvo atnaujintos ir sportininkų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtą sporto mokyklą sutartys.

Šių sutarčių 3.16. punktas įpareigoja sportininką „treniruočių metu turėti identifikuojantį dokumentą – elektroninį Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos mokinio pažymėjimą arba Kauno miesto viešojo transporto elektroninio bilieto kortelę, Popamokinių veiklų lankomumo apskaitos informacinės sistemos nuostatų nustatyta tvarka priskirtą popamokinėje veikloje dalyvaujančiam asmeniui“.

Visi iki 2022 m. birželio 1 d. į mokyklą priimti sportininkai yra pasirašę susitarimą dėl sutarties pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija, tad jie taip pat privalo laikytis minėtos sutarties 3.16. punkto nuostatos.

Prašome sportininkų tėvus (globėjus) užtikrinti, kad vaikai, treniruočių metu, turėtų elektroninį identifikuojantį dokumentą.