Informacija NVŠ programų dalyviams: sutarčių pasirašymas

Informuojame, jog 2023 m. sausio 13 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-153 „Dėl Kauno miesto savivaldybės finansuojamų ir nefinansuojamų Neformaliojo vaikų švietimo programų“ patvirtintos dvi mokyklos vykdomos NVŠ programos: „Susipažink su irklavimu“ (5 – 8 kl. moksleiviams) ir „Susipažink su buriavimu“ (1 – 4 kl. moksleiviams).

Minėtos programos bus finansuojamos 7 mėnesius per metus: vasario 1 – gegužės 31 d. ir spalio 1 – gruodžio 31 d. Pasirašius NVŠ krepšelio sutartį su mokykla, tėvų mokamas mokestis už sporto mokymą Kauno sporto mokykloje „Bangpūtys“ bus 5 Eur/mėn.

Nefinansuojamais NVŠ programos mėnesiais: birželio 1 – rugsėjo 30 d. NVŠ programos dalyviai moka įprastą Kauno sporto mokyklos „Bangpūtys“ mokestį už sporto mokymą – 20 Eur/mėn.

NVŠ finansuojamų vietų skaičius ribotas, tad prioritetas teikiamas socialiai remtiniems sportininkams bei sportininkams, turintiems pirmumo teisę pagal registracijos formos užpildymo laiką.

NVŠ sutarčių pasirašymas  el. parašu vyks 2023 m. vasario 3 ir 6  d. NVŠ registracijoje nurodytu el. paštu sportininkų atstovai gaus kvietimą pasirašyti el. sutartį.

Norintieji pasirašyti fiziniu parašu bus laukiami mokyklos administracijoje Gervių g. 5 (II  aukšte, 202 kab.) 2023 m. vasario 6 – 7 dienomis, darbo valandomis. NVŠ registracijoje nurodytu el. paštu sportininkų atstovai gaus kvietimą pasirašyti fizinę sutartį.

Daugiau informacijos dėl sutarčių pasirašymo teikia Eglė Petronienė, tel. 8 37 407673