Kauno sporto mokykla „Bangpūtys“ yra vaikų ir jaunimo papildomo ugdymo biudžetinė Kauno miesto savivaldybės įstaiga.
Mokyklos tikslas – per sportą skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką, ieškoti talentingų sportininkų, rengti sportininkus, galinčius deramai atstovauti šaliai Olimpinėse žaidynėse, Pasaulio ir Europos čempionatuose, kituose tarptautiniuose renginiuose.
Mokykla padeda ugdyti ir lavinti asmenybę, puoselėja dvasines, psichines ir fizines žmogaus galias, diegia visą gyvenimą išliekantį pomėgį ir poreikį sportuoti, auklėja ir skatina vaikus ir jaunimą būti gerais, dorais ir sąžiningais savo šalies piliečiais.
Tvirtu charakteriu ir ryžtu pasižymintys Kauno sporto mokyklos „Bangpūtys“ sportininkai ir jų treneriai, dalyvaujantys tarptautinėse  varžybose – tai Kauno miesto vizitinė kortelė užsienyje.